Ausschuss

CVJM Heim CVJM, Walheim, BW, Deutschland

Andacht: Udo Protokoll: Willi

Ausschuss

CVJM Heim CVJM, Walheim, BW, Deutschland

Andacht: Beate Protokoll: Sam

Ausschuss

Andacht: Klaus Protokoll: Willi

Ausschuss

CVJM Heim CVJM, Walheim, BW, Deutschland

Andacht: Klaus Protokoll: Martin

Ausschuss

CVJM Heim CVJM, Walheim, BW, Deutschland

Andacht: Hugo Protokoll: Steffi

Ausschuss

CVJM Heim CVJM, Walheim, BW, Deutschland

Andacht: Martin Protokoll: Steffi

Ausschuss

CVJM Heim CVJM, Walheim, BW, Deutschland

Ausschuss

CVJM Heim CVJM, Walheim, BW, Deutschland

Ausschuss

CVJM Heim CVJM, Walheim, BW, Deutschland